Privacybeleid

Verplichte informatie in het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Laatst bijgewerkt: juni 2021

I. Voorwerp van de verklaring

“Concrefy” (Concrefy B.V., Olivier van Noortweg 10, 5928 LX Venlo, Nederland; verantwoordelijke conform AVG) neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Om deze reden verwerkt Concrefy persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de vereisten van de huidige wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het vrije verkeer van gegevens (“AVG”).
“Persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres en IP-adres.
Het doel van dit Privacybeleid is om de Bezoeker (hierna ook “u” genoemd) te informeren over het doel en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens op de Website op de volgende “website”: www.concrefy.com

II. Algemene verwerking

Concrefy verwerkt persoonsgegevens op deze website met uw toestemming (gebruik van cookies ten behoeve van analyse en reclame; zie hieronder voor opt-out mogelijkheden; contact via het contactformulier of per e-mail) en om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van het bedrijf.

Uw gegevens worden over het algemeen niet naar derden (verwerkers) verzonden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, het doorsturen van gegevens noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het doorsturen van uw gegevens.

Concrefy is in het kader van de gegevensbeschermingsregelgeving gerechtigd de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan externe dienstverleners die namens ons optreden als verwerkers overeenkomstig artikel 4 (8) van de AVG. De rechtsgrond voor het gebruik van deze verwerker is het gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, punt (f), van de AVG. Externe dienstverleners helpen ons op verschillende gebieden, waaronder de technische operaties en ondersteuning van de website en apps, databeheer, levering en levering van diensten, marketing en analyse van zowel de website als de app.Concrefy blijft verantwoordelijk voor de bescherming van de overgedragen gegevens ; de uitbestede dienstverleners verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de instructies van Concrefy en de afgesloten verwerkersovereenkomsten. Wij zorgen voor de veiligheid van uw gegevens met de uitvoering van strikte contractuele afspraken, technische en organisatorische maatregelen en aanvullende controles.
Als u deze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. u voert geen gegevens in of draagt ​​geen gegevens over, de enige persoonlijke gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die vanuit uw browser worden overgedragen. De volgende gegevens worden verzameld om technische redenen, om een ​​correcte weergave van de website mogelijk te maken en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen. IP-adres en locatie, datum en tijd van bezoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), zoekopdrachtinhoud (specifieke pagina’s), toegangsstatus/HTTP-statuscode, verzonden gegevensvolume, de verwijzende website, het besturingssysteem en de interface, de taal en versie van uw browsersoftware, het aantal, de duur en het tijdstip van uw bezoeken, de gebruikte zoekmachine en trefwoorden, het browsertype, de schermgrootte en het besturingssysteem.
Deze website bevat links naar andere websites; deze worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Deze websites worden niet beheerd door Concrefy en vallen daarom buiten de reikwijdte van dit Privacybeleid. Als u op een link naar een andere website klikt, kan de exploitant van de website van derden gegevens over u verzamelen en deze gegevens verwerken in overeenstemming met het eigen privacybeleid van het bedrijf, dat kan verschillen van het hier beschreven beleid.

 

III. Opslagperiode

Over het algemeen bewaart Concrefy uw gegevens slechts zo lang als nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
Persoonlijke gegevens die door uw browser zijn overgedragen en door deze website (in de vorm van logbestanden) worden verzameld tijdens een bezoek aan deze website uitsluitend voor informatieve doeleinden, worden over het algemeen voor een periode van één jaar bewaard. Na deze tijdsduur worden logbestanden alleen opgeslagen om onregelmatigheden of beveiligingsincidenten in onze systemen te onderzoeken.
In alle gevallen bewaart Concrefy uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie van het bedrijf met u en gedurende de gehele periode van dienstverlening. Indien Concrefy de persoonsgegevens van een medewerker van een klant verwerkt, doet zij dit op grond van de rechtsgrond gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG. Het legitieme belang in dit geval is om Cocnrefy en de klant in staat te stellen hun zakelijke activiteiten uit te voeren. Na deze tijdsduur worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen voor gegevens (bijv.

Apps van derden:

Toepassing:
Google Analytics
Provider:
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (“Google”)
Beschrijving:
Onze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseprogramma van Google Inc. (“Google”). Voor deze webanalysedienst gebruikt Google Analytics cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de Website mogelijk maken. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van onze Website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS, waar deze gegevens worden opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op onze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres alleen inkorten voordat deze gegevens worden doorgegeven als het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ligt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Google kan de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en vervolgens een rapport over de website-activiteit op te stellen. Op basis van dit rapport kan Google de aanbieder van de website verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet aanbieden. Het IP-adres dat uw browser via Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Als de analyse door Google van uw bezoek aan onze website u niet bevalt, kunt u het opslaan of installeren van cookies verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren. Als u hiervoor kiest, wordt de functionaliteit van onze website echter beperkt. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze worden verwerkt en voor de genoemde doeleinden worden gebruikt.
Ontzegging van toestemming:
Browser add-on voor de deactivering van Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Analytics-cookies kunnen ook worden beheerd via de algemene cookie-instellingen.
Informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling staat in het privacybeleid van Google, dat te vinden is op:
https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/cookies.
Categorie ontvanger: Aanbieder van marketingdiensten

Toepassing:
Google Tag Manager
Provider:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Beschrijving:
Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het beheer van websitetags mogelijk via een interface. De Google Tag Manager gebruikt alleen tags. Er worden dus geen cookies opgeslagen en geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tool Manager activeert andere tags die verantwoordelijk kunnen zijn voor het verzamelen van gegevens. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau is uitgevoerd, geldt deze deactivering voor alle trackingtags, mits deze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Meer informatie is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Toepassing:
Google reCAPTCHA
Provider:
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (“Google”)
Beschrijving:
Deze website maakt gebruik van de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Het hoofddoel van reCAPTCHA is vast te stellen of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of dat de site door een geautomatiseerde machine wordt misbruikt. De dienst omvat de overdracht van het IP-adres aan Google en, indien van toepassing, alle andere gegevens die Google nodig heeft om de reCAPTCHA-dienst te leveren. Deze gegevensoverdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de GDPR op basis van ons legitieme belang om de individuele verantwoordelijkheid op het internet vast te stellen en misbruik en spam te voorkomen. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonsgegevens aan servers van Google LLC in de VS inhouden.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy.
Ontzegging van toestemming:
Als u wilt voorkomen dat Google uw persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Website doorgeeft en opslaat, moet u uitloggen bij Google voordat u onze site bezoekt of de reCAPTCHA plug-in gebruikt.

Toepassing:
YouTube plug-in
Provider:
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA
Beschrijving:
Concrefy gebruikt een plug-in van de YouTube-website (beheerd door Google) om video’s en andere soortgelijke elementen in deze Website te integreren. Wanneer een gebruiker een website bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke pagina’s van de Umdasch Group Ventures GmbH-website zijn bezocht. Als de gebruiker is ingelogd op zijn YouTube-account, kan YouTube het surfgedrag van de gebruiker rechtstreeks in verband brengen met zijn persoonlijke gebruikersprofiel.
Wanneer u een van onze sociale mediapagina’s bezoekt, Concrefy en de social media app/netwerk gezamenlijke verantwoordelijken die samen met de exploitant van het social media platform een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die door uw bezoek in gang zijn gezet. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de YouTube plug-in is gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) van de GDPR. Umdasch Group Ventures GmbH heeft daartoe een overeenkomst met YouTube gesloten, die te vinden is op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. In principe kunt u uw rechten uitoefenen tegen Concrefy en tegen de exploitant van de sociale mediasite.
Houd er rekening mee dat hoewel Concrefy de verantwoordelijkheid deelt met de exploitant van de sociale mediasite, Concrefy geen directe invloed heeft op de manier waarop social media sites uw gegevens verwerken.
Opzegging van toestemming:
Dit kan worden voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account, evenals bij andere gebruikersaccounts die verbonden zijn met YouTube LLC of Google Inc., en door de betreffende cookies te verwijderen: www.youtube.com
Categorie ontvanger: Aanbieder van marketingdiensten

V. Uw rechten als betrokkenen en wie te contacteren

Concrefy adviseert dat de gebruiker, als betrokkene overeenkomstig de GDPR, bepaalde rechten heeft met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, met name het recht:

 • te controleren of Concrefy uw persoonsgegevens heeft opgeslagen en welke gegevens dit zijn, en om een kopie van deze gegevens te ontvangen (recht op informatie)
 • om rectificatie, aanvulling of wissing te eisen van persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, of niet in overeenstemming met de wet zijn verwerkt (recht op rectificatie en wissing)
 • om Concrefy te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking)
 • om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om eerder verleende toestemming voor verwerking in te trekken (recht op bezwaar of intrekking van toestemming)
 • om de persoonsgegevens die u aan Concrefy in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
  Concrefy verwerkt uw persoonsgegevens niet voor het nemen van besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en die rechtsgevolgen voor u hebben (artikel 22 van de GDPR).
  Om deze rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u schrijven naar Concrefy B.V. op het volgende adres: Concrefy B.V. , Olivier van Noortweg 10, 5928 LX Venlo , Nederland, Betreft: Vraag over gegevensbescherming.
  U kunt uw vragen over gegevensbescherming ook per post naar Concrefy sturen op office@concrefy.com.
  Volgens de wet op de gegevensbescherming heeft de gebruiker ook het recht om in beroep te gaan bij de gegevensbeschermingsautoriteit van Nederland op https://www.autoriteitspersoonsgegevens.nl/en
 • .

VI. Wijzigingen van het privacybeleid

Concrefy werkt haar website regelmatig bij. Dit kan ook wijzigingen van de Privacy Policy met zich meebrengen. Van dergelijke wijzigingen wordt geen mededeling gedaan. Wij raden u daarom aan deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen.