Juridische informatie

Websitebeheerder/media-eigenaar: Concrefy B.V>

Concrefy B.V.
Olivier van Noortweg 10
5928 LX Venlo | Nederland
info@concrefy.com
www.concrefy.com

Concrefy B.V.
A Doka company.
Griffie van de rechtbank van de vennootschap: Roermond
KvK-nummer: 51652293
Statutaire vestigingsplaats van de vennootschap: Venlo
Bestuur: A.J.E.J. van Casteren MSC

Beperking van de aansprakelijkheid
Concrefy betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het opstellen en beheren van de inhoud van deze website. Desalniettemin stelt Concrefy zich niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en aanvaardt Concrefy geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op de Concrefy-website die mogelijk onjuist of onvolledig blijkt te zijn. De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de informatie die op de Concrefy-website wordt aangeboden (dus voor iedereen vrij beschikbaar is), gebruikt wordt, ligt uitsluitend bij de gebruiker. Concrefy zal de inhoud van haar website tot nader order gratis beschikbaar stellen, en wel uitsluitend ter informatie, en benadrukt dat louter het gebruik van de website op geen enkele wijze kan worden beschouwd als zijnde een contractuele relatie tussen de gebruiker en Concrefy.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid voor externe links
On its website, Concrefy provides links to other websites. These electronic cross-references open up access to third-party information and content which Concrefy at no time embraces as its own. Concrefy is not responsible for any such content-matter, for which liability rests with the respective website owner/operator. Before linking its website to a third-party webpage, Concrefy makes all possible and reasonable efforts to determine that there is no manifestly unlawful content on the page in question. However, Concrefy has no influence over the content and design of these linked pages, and continuous checking of the external links is not feasible. As soon as Concrefy becomes aware of any unlawful content on a linked website, the link(s) in question will be removed immediately

Copyright
Tenzij anders aangegeven, berust het copyright op alle documenten die worden aangeboden op de Concrefy-website, en op de daarin verwerkte materialen, uitsluitend bij Concrefy. Het downloaden, afdrukken en opslaan van bestanden van deze website is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden; voor elke andere vorm van gebruik is de uitdrukkelijke toestemming van Concrefy vereist.

Doel van de vennootschap
Het ontwikkelen van toekomstgerichte, innovatieve betontechnologieën, alsmede consulting voor het optimaliseren van constructiemethoden, -processen en -materialen ten behoeve van bouwkundige werken, alsmede alle daaraan gerelateerde activiteiten.

Concrefy B.V.
info@concrefy.com
www.concrefy.com

Stuur direct een bericht naar onze metaalspecialist

Cookie Consent met Real Cookie Banner