Juridische informatie

Websitebeheerder/media-eigenaar: Concrefy B.V>

Concrefy B.V.
Olivier van Noortweg 10
5928 LX Venlo | Nederland
info@concrefy.com
www.concrefy.com

Concrefy B.V.
A Doka company.
Griffie van de rechtbank van de vennootschap: Roermond
KvK-nummer: 51652293
Statutaire vestigingsplaats van de vennootschap: Venlo
Bestuur: A.J.E.J. van Casteren MSC

Beperking van de aansprakelijkheid
Concrefy betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het opstellen en beheren van de inhoud van deze website. Desalniettemin stelt Concrefy zich niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en aanvaardt Concrefy geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op de Concrefy-website die mogelijk onjuist of onvolledig blijkt te zijn. De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de informatie die op de Concrefy-website wordt aangeboden (dus voor iedereen vrij beschikbaar is), gebruikt wordt, ligt uitsluitend bij de gebruiker. Concrefy zal de inhoud van haar website tot nader order gratis beschikbaar stellen, en wel uitsluitend ter informatie, en benadrukt dat louter het gebruik van de website op geen enkele wijze kan worden beschouwd als zijnde een contractuele relatie tussen de gebruiker en Concrefy.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid voor externe links
De website van Concrefy bevat links naar andere websites. Deze elektronische kruisverwijzingen geven toegang tot informatie en inhoud van derden, die Concrefy op geen enkel moment aanvaardt als eigen informatie of eigen inhoud. Concrefy is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud; de aansprakelijkheid daarvoor berust bij de respectieve eigenaar/beheerder van de website. Voordat zij op haar website een link plaatst naar een website van een derde, doet Concrefy al het mogelijke en redelijke om vast te stellen of de gelinkte pagina geen duidelijk onwettige inhoud bevat. Concrefy heeft echter geen invloed op de inhoud en het ontwerp van deze gelinkte pagina's, en het is onmogelijk om de externe links continu te controleren. Zodra Concrefy weet krijgt van onwettige inhoud op een gelinkte website, wordt de betreffende link onmiddellijk verwijderd.

Copyright
Tenzij anders aangegeven, berust het copyright op alle documenten die worden aangeboden op de Concrefy-website, en op de daarin verwerkte materialen, uitsluitend bij Concrefy. Het downloaden, afdrukken en opslaan van bestanden van deze website is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden; voor elke andere vorm van gebruik is de uitdrukkelijke toestemming van Concrefy vereist.

Doel van de vennootschap
Het ontwikkelen van toekomstgerichte, innovatieve betontechnologieën, alsmede consulting voor het optimaliseren van constructiemethoden, -processen en -materialen ten behoeve van bouwkundige werken, alsmede alle daaraan gerelateerde activiteiten.

Concrefy B.V.
info@concrefy.com
www.concrefy.com

Cookie Consent met Real Cookie Banner